Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe FerdiTuinman.nl (“ik”, “mij” of “mijn”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer iemand mijn website bezoekt of gebruikmaakt van mijn diensten.

Verzamelde informatie

Ik verzamel persoonsgegevens via contactformulieren op mijn website. Deze gegevens omvatten jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De ingevulde gegevens worden maximaal zes maanden bewaard na het einde van de afgesproken dienstverlening. Indien er geen dienstverlening plaatsvindt, worden de gegevens bewaard tot zes maanden na het invullen van het desbetreffende formulier.

Delen van informatie

Ik deel jouw persoonsgegevens niet buiten de EU en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Ferdi Tuinman Leonard Springerlaan 35 9727 KB Groningen De wettelijke grondslag onder de AVG voor de gegevensverwerking is de Grondslag Overeenkomst.

Diensten van derden

Mijn website maakt gebruik van cookies en trackingtechnologieën waarbij geen persoonsinformatie wordt verzameld. Ik maak gebruik van diensten van derden, waaronder Google. Persoonsgegevens worden geanonimiseerd verstuurd. Aan mijn website is software van SalesFeed Nederland B.V. te Hilversum gekoppeld, waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te maken over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers. Ik vraag daar geen toestemming voor. De wettelijke grondslag onder de AVG voor de gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang.

Toegang tot informatie

Personen aan wie persoonsgegevens toebehoren, kunnen hun gegevens opvragen en laten wijzigen door contact op te nemen met info@ferdituinman.nl.

Klachten en recht van verzet

Indien jij bezwaar wilt maken tegen het gebruik van jouw gegevens of een klacht wilt indienen, kun je een e-mail sturen naar info@ferdituinman.nl.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht bij het bekijken van deze pagina.